Triangles peilikortit avaavat käyttäytymistä

Miellejärjestelmät ohjaavat käyttäytymistämme ja ne syntyvät aistien erilaisesta käytöstä. Kuulo-, näkö-, tunto-, haju- ja makuaistit avaavat aivoissamme eri alueita, jotka ohjaavat käyttäytymistämme. Ihmiset käyttävät aistejaan eri suhteisesti ja aistit aukaisevat aivot aivojen eri alueelta. Kuuloaisti avaa aivot vasemmalta puoliskolta, jolla käyttäytyminen on loogista ja johdonmukaista. Näköaisti taas avaa aivot oikealta puolelta, jossa käyttäytyminen on spontaania ja satunnaista.

triangles2

Triangles Peilikortit antavat oikotien ihmisen käyttäytymisen tutkimiseen. Kortit sisältävät havaintoja ihmisen erilaisesta käyttäytymisestä kuudesta eri näkökulmasta. (ajattelu, asenne, työ, koti, kasvu ja oppiminen, ulkoiset rakenteet). Niiden avulla voit helposti ja nopeasti havainnoida omaa tai toisten käyttäytymistä ja löytää sille syyn. Vuorovaikutus vapautuu ja ongelmat ratkeavat helpommin käyttäytymisen ymmärryksen kautta.

Vuokko Travanti teki juontajallemme Päiville testin peilikorttien avulla siitä, miten hän käyttäytyy erilaisissa tilanteissa ja kumpaako aivojenpuoliskoa hän käyttää enemmän. Katso 1. jaksosta, mitä korteista selvisi!

-Annukka H.

15/03/2013